Algemene informatie

Historie in het kort

Het recreatiepark Hunzebergen was van oudsher een grote camping met een stacaravan gedeelte (inclusief facilitaire- en recreatieruimtes) en een terrein met 107 bungalows met een totaal oppervlakte van ruim 50 hectare. 

Van begin jaren ’70 tot medio 1993 was het recreatiepark Hunzebergen in zijn totaliteit eigendom van het pensioenfonds Vervoer- en Havenbedrijven te Rotterdam. Daarna is het gehele park verkocht, inclusief de camping. In 1993 tot en met 1995 zijn de 107 bungalows (op percelen eigen grond) door de nieuwe eigenaar successievelijk verkocht aan individuele kopers. De nieuwe eigenaren verenigden zich in de VvE Zuidhof, opgericht op 13 mei 1993. Op het voormalige stacaravan gedeelte werden 41 bungalows gebouwd, de eigenaren verenigden zich in de VvE Westhof. 

Begin maart 1999 is het recreatiepark de Hunzebergen (het campingterrein inclusief facilitaire- en recreatieruimtes) verkocht aan Cofiton BV. Deze heeft het park op 14 mei 2004 verkocht aan Westermeijer’s Industry Company BV.  In de periode 2004 tot en met 2006 heeft de Westermeijer Groep het bestaande hoofdgebouw getransformeerd tot een vier sterren hotel (Landgoed Hunzebergen) en er worden 27 bungalows bijgebouwd (Borgerhof) evenals 36 zeer ruime recreatievilla’s (Kastanjehof). De plannen waren nog veel grootser. Er zouden nog honderden bungalows op de voormalige camping worden gebouwd evenals sportvelden. Vanwege de economische crisis 2008 is van die verdere plannen niets terecht gekomen en de Westermeijer ging failliet.

In maart 2011 heeft de Westermeijer Groep het onroerend goed verkocht aan een investeerder; het hotel werd verhuurd aan de Fletcher groep en het beheer van de verhuur van de bungalows van de Borgerhof en de Kastanjehof aan Hoogenboom Vakantieparken overgedragen.

Hunzebergen en omgeving

Het recreatiepark ontleent zijn naam aan het fraaie gebied Hunzedal, waar vroeger het riviertje de Hunze stroomde. Het park ligt op de Hondsrug en vormt bijna een geheel met het Hunzebos. Aan de achterzijde van het park vindt u rustieke landweggetjes door de prachtige Drentse bossen die u uitnodigen voor een wandeling of een tochtje per fiets. Aan de voorzijde kijkt u uit op uitgestrekte landerijen met een wijds uitzicht. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het park vindt u de aansluiting op het netwerk van fietspaden.

Het park ligt in de gemeente Borger-Odoorn met een inwonertal van ruim 25 duizend. Het dichtst bijzijnde dorp is Exloo, dat zeer bekend is om zijn schaapskooi, kabouterland voor de kinderen en het hippisch centrum aan de Valtherweg. Naast dit centrum vindt u ook een 18-holes golfbaan.

Tot de gemeente die zeer uitgebreid is behoren een dertigtal dorpjes ieder met hun eigen karakter. In diverse dorpen vindt u mooie (woon)boerderijen en bebouwingen met veel groen. In verschillende dorpjes worden activiteiten georganiseerd die een bezoek mogelijk de moeite waard maken (o.a. oude ambachtenmarkt, schaapscheerderfeest, sportevenementen, braderieën, rommelmarkten.

De dichts bijzijnde stad is Emmen (op 15 km afstand) met ruim 100.000 inwoners en bekend van het Wildlands.

Ontwikkelingen afgelopen decennia

Van oorsprong zijn de bungalows circa 45 m2 groot en bestaan uit 3 slaapkamers, kamer met open keuken, halletje, en douche met toilet. Omdat de bestemmingsplannen ruime mogelijkheden bieden tot uitbreiden zijn vanaf eind jaren negentig veel bungalows gerenoveerd, vergroot en gemoderniseerd.  Enkelen hebben nu zelfs  een oppervlakte van circa 100 m2. Hierdoor is er een grote variatie ontstaan in kwaliteit, grootte en bijbehorende prijs.

Het park Zuidhof (circa 12 hectare groot) is oorspronkelijk opgezet als een soort Engels landschap met ruime grasvelden afgewisseld door grote singels met bomen en struiken. In dit landschap zijn de 107 bungalows gebouwd. De kadastrale erfscheidingen zijn uiteraard wel bekend maar zijn op veel percelen niet als zodanig zichtbaar (zie foto’s op de website). Vanwege het faillissement  en de daaruit voortvloeiende onzekerheid is er eind jaren negentig achterstallig onderhoud in het snoeien en kappen ontstaan. In de periode 2000-2005 is hiervoor een inhaalslag gemaakt. Ook zijn in die periode parkeerplaatsen langs de weg aangelegd.

Eind jaren negentig  hebben veel verbouwingen plaats gevonden aan de bungalows. Collectief zijn toen een groot aantal  bungalows voorzien van centrale verwarming, nieuwe keuken en nieuwe sanitaire voorzieningen. Daarnaast zijn bij veel bungalows bergingen geplaatst, het woongedeelte en de slaapkamers vergroot. Ook het vervangen van de asbesthoudende daken heeft bij de meeste bungalows plaatsgevonden. Ook in de jaren daarna zijn nog veel bungalows verbouwd met als gevolg dat nu nog slechts enkele bungalows in de oorspronkelijke staat verkeren.

In 2006 is een compleet nieuw netwerk voor elektra, water, gas, en cai aangelegd, waarop elke bungalow is aangesloten. In de bungalow is tegelijkertijd een nieuwe groepenkast geïnstalleerd met meer vermogen. De contracten  m.b.t. gas, water en elektra worden met de desbetreffende leveranciers door de eigenaar zelf afgesloten zonder tussenkomst van de VvE. De verrekening van de kosten voor de CAI loopt via de VvE.

De afgelopen jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden t.a.v. het gebruik van de bungalows. Veel huidige eigenaren hebben de bungalow aangeschaft voor eigen recreatief gebruik en niet voor verhuur. Gelet op deze ontwikkeling worden sedert 2006 een aantal zaken niet meer door de VvE maar door de eigenaar zelf geregeld (vooral zaken die de bungalow zelf betreffen zoals terrassen reinigen, dakgoten schoonmaken, CV- onderhoud, verzekeringen, eventueel toezicht).

Financiële zaken en gemeentelijke belastingen

Het in eigendom hebben van een recreatiebungalow deel uitmakend van een recreatiepark brengt een aantal de kosten met zich mee zoals: Verplichte bijdragen in de kosten van het park; gemeentelijke heffingen (OZB en forensenbelasting c.q. toeristenbelasting). Daarnaast zijn er de kosten van gas, water en elektra; grasmaaien; bemesting gazon; snoeien van struiken en bomen op eigen grond; onderhoud van de bungalow zelf en de inrichting ervan.

 

  • VvE bijdragen:
    De verplichte bijdragen in de kosten aan de VVE zijn ongeveer € 650,– per bungalow per jaar. Deze kosten worden middels een begroting aan de leden voorgelegd en aan het einde van elk boekjaar wordt er middels een jaarrekening verantwoording aan de leden afgelegd.
  • Gemeentelijke heffingen:
    De gemeentelijke heffingen zijn afhankelijk van de WOZ waarde van de woning en het gebruik van de woning (verhuur of eigen gebruik). De actuele informatie is te vinden op de website van de gemeente: www.borger-odoorn.nl.
  • Eigen kosten:
    Deze zijn sterk afhankelijk van het gebruik van de bungalow (energieverbruik) en de eigen wensen m.b.t. onderhoud en inrichting. In ieder geval dient een goede opstal- en inboedelverzekering te worden afgesloten. Rekening houdend met de diensten die zijn opgenomen in de VvE bijdragen, kan gesteld worden dat de zogenaamde “parkkosten” relatief laag zijn t.o.v. veel andere bungalowparken.