Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement (HHR) is op de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2009 vastgesteld. In het Huishoudelijk Reglement worden onderwerpen geregeld die conform de statuten in het HHR moeten staan. Tevens worden alle huishoudelijke aangelegenheden, waarvan een regeling gewenst wordt, in het HHR beschreven.

Sommige teksten in het HHR behoeven enige actualisatie. Bijvoorbeeld in artikelen waar sprake is van de slagboom of de voormalige ondergrondse afval container. Het Bestuur komt voor de eerstvolgende ALV met een voorstel met aanpassingen van het HHR.

Alle regels in het HHR gelden voor alle personen die zich rechtens op de Zuidhof bevinden (gebruikers), waaronder de eigenaar, de huurder, de gasten van eigenaar/huurder, beheerder, aannemers om opdrachten uit te voeren, etc.

Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het handelen van de gebruikers van zijn/haar bungalow. Eigenaren doen er dan ook goed aan om de regels uit het HHR uitdrukkelijk ook aan de gebruikers van zijn/haar bungalow te communiceren.

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement in te zien.